Budoucnost je otevřená

Nevíme jaký bude svět zítra, za rok, už vůbec ne za deset let. Ale můžeme udělat vše pro to, aby na něj byly naše děti připraveny.

Lykeion

Lykeion byla aténská filozofická škola, kterou založil Aristoteles. Ve své době byla prestižním vědeckým střediskem díky svému vědeckému a badatelskému rozsahu, způsobu vyučování, kvalitní knihovně a využití moderních učebních pomůcek.
Spolek Lykeion si dává za cíl využívat posledních poznatků ve vzdělávání s podporou dnešní a budoucí technologie jako základ pro rozvoj vzdělanostní společnosti.

Škola GEEK

Založili jsme základní školu, která otevírá 1. 9. 2024 v Brně. Pedagogický přístup školy vychází z hodnot Asociace svobodných demokratických škol. Stavíme na následujících pilířích.

Sebeřízení

Být svobodný, rozhodovat o svém životě, svých osobních cílech, určit si, co je pro mne důležité. Poznat sebe sama, své silné a slabe stránky, učit se z vlastních chyb, přijímat zpětnou vazbu, přizpůsobit se novým situacím a výzvám, které život přináší. Být šťastný.
Je to cesta, která vyžaduje odvahu, trpělivost a otevřenost k novým možnostem a poznáním.

Respekt

Respekt k sobě znamená, že si vážíme svých vlastních hodnot, potřeb a hranic. Když respektujeme sami sebe, dokážeme lépe rozpoznávat a uplatňovat své potřeby a stanovovat zdravé meze v interakcích s ostatními.

Respekt k ostatním vyžaduje porozumění, empatii a uznání hodnot a hranic druhých lidí. Znamená to, že jsme ohleduplní k jejich pocitům, názorům a životním zkušenostem.

Když projevujeme respekt k sobě i k ostatním, vytváříme prostředí vzájemného uznání, důvěry a tolerance. To nás posiluje jako jednotlivce i jako členy společnosti. Respekt je základním prvkem pro dosažení harmonie a vzájemného porozumění ve světě plném různorodosti a rozmanitosti.

Technologie

Obklopují nás a ovlivňují na každém kroku, aniž si to uvědomujeme. Ještě před sto lety se lidé báli elektřiny a dnes si neumíme bez ní představit každodenní činnost. Nové technologie se rozvíjí překotným způsobem, můžeme se jim bránit, ale nebraňme v jejich poznávání dětem. Pro ně to bude zítra stejná samozřejmost, jako pro nás dnes stisknutí vypínače.

---

"Děti mají mít přístup k nástrojům své kultury, aby se je naučily používat."

Peter Grey

Přihlášení dětí

Ve škole potřebujeme děti. A také rodiče, kteří jim takovou školu dopřejí. Aby se nám dobře pracovalo a komunita prospívala, máme ještě posledních přibližně 10 volných míst pro školní rok 2024/2025. 
Pokud uvažujete o změně školy od září 2024, nebo si chcete zajistit místo na další školní roky, vyplňte tento formulář https://forms.gle/cgesahTqS2ijc2qBA

Podpořte nás

Nová škola vyžaduje na začátku mnoho úsilí a prostředků. Nestojí za námi žádný investor nebo mecenáš. Do otevření školy budeme potřebovat finanční obnos k předplacení nájmu, investici do úpravy interiéru, různé druhy vybavení atd. I v průběhu školního roku se nám může lecos hodit. Možnosti podpory naleznete v tomto formuláři https://forms.gle/Dggk4d5DZoLoZfyb7